Pháp Luật

Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Quyết định 122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược.

Quyết định 122/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược đã được Bộ Y tế thông qua ngày 11/01/2021.
Cụ thể, cảnh giác Dược (Pharmacovigilance), theo Tổ chức Y tế thế giới, được định nghĩa là “Khoa học và hoạt động chuyên môn liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và phòng tránh biến cố bất lợi hoặc bất kỳ một vấn đề nào khác liên quan đến thuốc”. Theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Luật Dược 2016, “Cảnh giác Dược là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi liên quan đến quá trình sử dụng thuốc”.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ số đánh giá hoạt động Cảnh giác Dược được xây dựng dựa trên bộ công cụ đánh giá hoạt động Cảnh giác Dược (The Indicator-Based Assessment Tools – IPAT) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development – USAID) và Cẩm nang hướng dẫn đánh giá mạng lưới Cảnh giác Dược của Tổ chức Y tế thế giới (WHO pharmacovigilance indicators: A practical manual for the assessment of pharmacovigilance systems).

Bộ chỉ số được chia thành 03 nhóm chính: Nhóm các chỉ số về cấu trúc; Nhóm các chỉ số về quá trình hoạt động; Nhóm các chỉ số về kết quả tác động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Natu Food VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page