Biểu Mẫu

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học năm 2020 – 2021 là hướng dẫn thực hiện chương trình GDCD lớp 6, 7, 8, 9 mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Thầy cô hãy tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình, số báo giảng mình đang giảng dạy.

  • Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS
  • Phân phối chương trình môn Tin học bậc THCS

1. Phân phối chương trình môn Công dân lớp 6

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết) – kết thúc tiết 18

Học kì II: 17 tuần (17 tiết) – kết thúc tiết 35

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

NỘI DUNG GIẢM TẢI

1

1

Ngoại khóa trật tự an toàn giao thông

2

2

Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

3

3

Bài 2: Siêng năng, kiên trì

4

4

Bài 3: Tiết kiệm

CHỦ ĐỀ: QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC. TÍCH HỢP BÀI 4+9: 3 tiết (5, 6, 7)

5

5

Bài 4: Lễ độ

6

6

Bài 9: Lịch sự, tế nhị

7

7

Làm bài tập củng cố chủ đề

8

8

Bài 5: Tôn trọng kỉ luật

9

9

Bài 6: Biết ơn

10

10

Kiểm tra 1 tiết

11

11

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

12

12

Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

13+14

13+14

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

15+16

15+16

Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

17

17

Ôn tập học kì I

18

18

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

19+20

19+20

Bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em

21+22

21+22

Bài 13: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Tình huống – HD HS tự đọc.

2. Nội dụng mục b,c, d tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa CD với nhà nước.

23+24

23+24

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

Chú ý:

– Bảng Thống kê tình hình tai nạn giao thông, cập nhật số liệu mới

25+26

25+26

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

1. Truyện đọc. Tìm Vd thực tế khác thay thê và HD HS tự đọc.

2. Nội dung bài học mục C: KK HS tự học

27

27

Kiểm tra 1 tiết

28+29

28+29

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

1. Truyện đọc. Tìm Vd thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.

30

30

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

31

31

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

1. Tình huống: HD HS tự đọc

2. Nội dung bài học: muc a KK HS tự đọc.

32+33

32+33

Ngoại khóa GD bảo vệ môi trường

34

34

Ôn tập học kỳ II

35

35

Kiểm tra học Kì II

2. Phân phối chương trình môn Công dân lớp 7

TRƯỜNG THCS………

TỔ KHXH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GD CD LỚP 7

NĂM HỌC 2020-2021

Học kỳ 1 (18 tuần): 17 tiết. Học kỳ 2 (17 tuần): 35 tiết

Cả năm: 35 tiết

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung và tích hợp Quốc phòng, AN.

Ghi chú

 

1

1

Bài 1 – Sống giản dị

2

2

Bài 2 – Trung thực

3

3

Bài 3 – Tự trọng

4

4

CHỦ ĐỀ: QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI

Bài 5 – Yêu thương con người

Bài 7 – Đoàn kết, tương trợ

KT 15 P

5

5

6

6

7

7

Bài 6 – Tôn sư trọng đạo

8

8

9

9

Kiểm tra viết 45 phút

10

10

Bài 8 – Khoan dung

11

11

Bài 9 – Xây dựng gia đình văn hóa. (Tiết 1)

GDQP: Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới

12

12

13

13

Bài 10 Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

14

14

Bài 11: Tự tin

15

15

Thực hành, ngoại khóa

16

16

Ôn tập học kì I

17

17

Kiểm tra học kì I

18

18

Thực hành, ngoại khóa

HỌC KÌ II

19

19

Bài 12 – Sống và làm việc có kế hoạch

I. THÔNG TIN: Hướng dẫn HS tự đọc.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục b, c, d: Tích hợp thành một mục: rèn lối sống và làm việc có kế hoạch.

-Hướng dẫn HS thực hành

20

20

21

21

Bài 13 – Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

22

22

Bài 14 – Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

I. THÔNG TIN: Cập nhật thông tin, số liệu mới; Hướng dẫn HS tự đọc.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục c: KK HS tự học.

– GDQP: Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường.

23

23

24

24

Bài 15 – Bảo vệ di sản văn hoá

I. THÔNG TIN: Hướng dẫn HS tự đọc.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục c: KK HS tự học.

– GDQP: Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ DSVH

25

25

26

26

Kiểm tra viết 45 phút

27

27

Bài 16 – Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

I. THÔNG TIN: Cập nhật thông tin, số liệu mới; Hướng dẫn HS tự đọc.

– GDQP: Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng

28

28

29

29

CHỦ ĐỀ: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CNVN

Bài 17 – Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài 18 – Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

– Lấy dẫn chúng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) làm ví dụ phân tích cho bài 17

– GDQP: Hình ảnh về CMT8, Quốc khánh, Chiến thắng ĐBP.

KT 15P

30

30

31

31

32

32

Ôn tập học kì II

33

33

Kiểm tra học kì II

34

34

Thực hành, ngoại khóa

35

35

Thực hành, ngoại khóa

.….., ngày …. tháng….. năm 2020

Người lập

3. Phân phối chương trình môn Công dân lớp 8

TRƯỜNG THCS…….

TỔ KHXH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GD CD LỚP 8

NĂM HỌC 2020-2021

Học kỳ 1 (18 tuần): 17 tiết. Học kỳ 2 (18 tuần): 35 tiết

Cả năm: 35 tiết

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung và tích hợp Quốc phòng, AN.

Ghi chú

1

1

Bài 1 – Tôn trọng lẽ phải

2

2

Bài 2 – Liêm khiết

Phần Đặt vấn đề: Hướng sẫn HS tự học

3

3

Bài 3 – Tôn trọng người khác

4

4

Bài 4 – Giữ chữ tín

5

5

CHỦ ĐỀ: TUÂN THỦ THEO KỈ LUẬT VÀ PHÁP LUẬT

Bài 5: Pháp luật và kỷ luật.

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

GDQP: Nếu kỉ luật nghiêm thì PL được giữ vững.

KT 15 phút

6

6

7

7

8

8

9

9

Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 7 – (chuyển sang hoạt động ngoại khoá có thể thực hiện nội dung bài này lồng ghép vào tiết 18 – Thực hành ngoại khoá)

10

10

Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

11

11

Kiểm tra viết 45 phút

12

12

Bài 9 – Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

13

13

Bài 10 – Tự lập

14

14

Bài 11 – Lao động tự giác và sáng tạo

15

15

Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

16

16

Ôn tập

17

17

Kiểm tra học kỳ I

18

18

Thực hành ngoại khoá

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Tên bài

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung và tích hợp Quốc phòng, AN.

Ghi chú

19

19

Bài 13 – Phòng chống tệ nạn xã hội

GDQP: Ví dụ về tấm gương TN tích cực tham gia gìn giữ an ninh, TT·TH

20

20

21

21

Bài 14 – Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

GDQP: Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ cháy nổ.

22

22

Bài 15 – Phòng ngừa tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại

Đặt vấn đề mục 1,2,3 cập nhật TT, số liệu mói.

23

23

Bài 16, 17: CHỦ ĐỀ: “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng”.

GDQP: Đưa ra các ví dụ để chứng minh

– Thực hiện chủ đề trong 4 tiết

KT 15 phút

24

24

25

25

26

26

27

27

Bài 18 – Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

GDQP: Đưa ra các ví dụ để chứng minh

28

28

Kiểm tra viết 45 phút

29

29

Bài 19 – Quyền tự do ngôn luận

30

30

Bài 20 – Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

GDQP: Liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

31

31

32

32

Thực hành, ngoại khóa

33

33

Ôn tập

34

34

Kiểm tra học kì II

35

35

Thực hành, ngoại khóa (Tiếp theo)

.…., ngày …. tháng …. năm 2020

T/M nhóm chuyên môn

BAN GIÁM HIỆU

(Kí duyệt)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Kí duyệt)

4. Phân phối chương trình môn Công dân lớp 9

TRƯỜNG THCS…..

TỔ KHXH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GD CD LỚP 9

NĂM HỌC 2020-2021

Học kỳ 1 (18 tuần): 17 tiết. Học kỳ 2 (17 tuần): 35 tiết

Cả năm: 35 tiết

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung và tích hợp Quốc phòng, AN.

Ghi chú

1

1

Bài 1: Chí công vô tư

2

2

Bài 2: Tự chủ

3

3

Bài 2: Dân chủ và kỉ luật

– ĐẶT VẤN ĐỀ: Tìm ví dụ thực tế khác thay thế

– NỘI DUNG BÀI HỌC: khái niệm về kỉ luật (KK hs tự học).

– BT3: không yêu cầu HS làm.

– Gd Quốc phòng &AN

4

4

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

– ĐẶT VẤN ĐỀ: Hướng dẫn HS tự đọc.

5

5

– NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 3 (không dạy)

– Gd Quốc phòng &AN

6

6

CHỦ ĐỀ: QUAN HỆ VỚI CỘNG DỒNG QUỐC TÊ.

Bài 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới;

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển,

Bài 5

– ĐẶT VẤN ĐỀ: Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn HS tự đọc.

Kt 15’

(Tiết 8)

– NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 3 (KK hs tự học).

7

7

Bài 6: – ĐẶT VẤN ĐỀ: Cập nhật thông tin mới .

8

8

9

9

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

– Gd Quốc phòng &AN

10

10

11

11

Kiểm tra 45’

12

12

CHỦ ĐỀ: HỌC TẬP LÀM VIỆC SÁNG TẠO HIỆU QUẢ

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên (chuyển HĐNK; hướng dẫn HS tự học)

Bài 11: KK học sinh tự học.

13

13

14

14

15

15

Thực hành, ngoại khóa

16

16

Ôn tập học kì I

17

17

Kiểm tra học kì I

18

18

Thực hành, ngoại khóa

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung và tích hợp Quốc phòng, AN.

Ghi chú

19

19

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

20

20

21

21

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

22

22

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

– NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 1: (KK HS tự học).

– BT4: không yêu cầu HS làm.

23

23

24

24

KiÓm tra 45’

25

25

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

– NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 1,2 (Tích hợp theo hướng: khi dạy về các loại vi phạm PL thì luôn gắn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng).

– BT3: không yêu cầu HS làm.

Gd Quốc phòng & an ninh

26

26

27

27

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

  • BT4, 6: không yêu cầu HS làm.
  • Gd Quốc phòng & an ninh

28

28

KT 15’

29

29

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

– NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 2: (không dạy).

– Gd Quốc phòng & an ninh

30

30

31

31

Bài 18: Sống có đạo đức và tuôn theo PL

– Gd Quốc phòng & an ninh

32

32

33

33

Ôn tập học kì II

34

34

Kiểm tra học kì II

35

35

Thực hành, ngoại khóa

.., ngày … tháng… năm 2020

Người lập

BAN GIÁM HIỆU

(Kí duyệt)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Kí duyệt)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button