Biểu Mẫu

Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-11

Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-11 là mẫu bản tờ trình được lập ra để được xin kinh phí tổ chức ngày 20-11. Mẫu nêu rõ nội dung của tờ trình, thông tin về kinh phí xin… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-10
  • Mẫu tờ trình xin tuyển sinh

1. Tờ trình về việc xin kinh phí 20-11 là gì?

Tờ trình về việc xin kinh phí 20-11 là mẫu lập ra để dự trù các kinh phí tổ chức ngày kỉ niệm nhà giáo Việt Nam rồi gửi lên nhà trường xém xét và duyệt chi.

2. Tờ trình xin kinh phí 20-11

TỜ TRÌNH
XIN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ………………

Kính gửi:

Ông hiệu trưởng trường ………………..

Tổ tài vụ trường ………………….

Tên tôi: ……………- Chức vụ: Giáo viên – Tổng phụ trách đội

– Thực hiện kế hoạch năm học số: 01 – KH/THCS-ML trường …………. ngày…tháng 08 năm ……….. của trường …………..

– Thực hiện chương trình hoạt động của Liên đội trường …………. năm học ……….. – 2018.

– Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/11/……….. của Liên đội trường …………. ngày 01 tháng 11 năm …………

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 cụ thể như sau:

1. Dự trù kinh phí:

TT

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA

ĐVT

S.LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Hội diễn văn nghệ

1

Hỗ trợ công tác chỉ đạo

Người

2

Hổ trợ làm sân khấu

Người

3

Phông sự kiện

Tấm

4

Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch

Người

5

Hỗ trợ dẫn chương trình

Người

6

Thuê loa đài, đàn ogan

Buổi

Giải thưởng

7

Giải nhất

Giải

8

Giải nhì

Giải

9

Giải Ba

Giải

10

Giải KK

Giải

11

Hổ trợ giám khảo

Người

Hội thi cầu chinh

1

Hỗ trợ trọng tài

Người

2

2

Giải nhất

Giải

1

TT

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA

ĐVT

S.LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

3

Giải nhì

Giải

1

4

Giải ba

Giải

1

Cộng:

Hoạt động thi đua nề nếp – Hoa điểm 10

1

Giải nhất lớp xuất sắc (Điểm cao nhất)

Giải

1

2

Giải nhì lớp xuất sắc

Giải

2

3

Cá nhân đạt điểm 10 nhiều nhất

Người

2

Cộng:

Tổng cộng:

Bằng chữ: Năm triệu, không trăm, ba mươi nghìn đồng chẵn

Nguồn kinh phí:

Trích từ quỹ kế hoạch nhỏ

– Trích từ quỹ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Trên đây là tờ trinh xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Kính trình!

Duyệt kinh phí

(Ký tên, đóng dấu)

Người lập tờ trình

(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button