Biểu Mẫu

Mẫu thông báo về việc tìm việc làm 2021

Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm là mẫu dành cho người lao động điền thông tin cá nhân gửi lên Trung tâm Dịch vụ việc làm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm.

1. Mẫu thông báo về việc tìm việc làm là gì?

Mẫu thông báo về việc tìm việc làm là mẫu dành cho người lao động trực tiếp điền vào khi đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng.

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên người thông báo, Số chứng minh nhân dân, Chỗ ở hiện nay, Số điện thoại, Thông báo kết quả tìm kiếm việc làm………….

2.  Mỗi tháng, phải thông báo tìm kiếm việc làm vào ngày nào?

Như đã đề cập, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Thời gian thông báo được hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:

– Tháng đầu tiên hưởng: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng theo phiếu hẹn.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Ngày 07/6/2021.

Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:

– Tháng đầu tiên: Ngày 07/6/2021.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Từ ngày 07/7 – 09/7/2021.

3. Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………………….

Tên tôi là: ………………………………sinh ngày …………. / ………… /………

Số chứng minh nhân dân: ………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………

Chỗ ở hiện nay:..……………………………………………

Số điện thoại :………………………………………………………..

Theo Quyết định số……… ngày………/……../……… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp……………….tháng, kể từ ngày……./……/….. đến ngày……/……../…… tại tỉnh/thành phố…………………………….

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………………………………………………………

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………..………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả…………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

o Không có việc làm

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………………………………………………………..

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

4. Hướng dẫn đối với người lao động Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Tất cả người lao động nộp có lịch hẹn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (khai báo) thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin (có chữ ký) biểu mẫu Thông báo tìm kiếm việc làm (mẫu số 16 Thông tư 28/TT-BLĐTBXH) hoặc viết tay theo biểu mẫu.

Bước 2: Người lao động scan hoặc chụp ảnh (nét và rõ chữ) bản đã khai rồi gửi (file ảnh) về hòm thư điện tử (email) theo:

– Bước 3: Thông báo tìm kiếm việc làm của NLĐ được xác nhận nội dung khi có Email trả lời

*Lưu ý 1: Người lao động tháng trước thực hiện thông báo TKVL ở địa điểm nào sẽ tiếp tục thực hiện trong tháng tiếp theo. Khi đã tiếp nhận thông tin về Thông báo TKVL, Trung tâm sẽ đánh dấu dữ liệu trên hệ thống để đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Đề nghị NLĐ lưu lại tờ khai báo gốc và nộp lại cho Trung tâm vào ngày hẹn đến thông báo TKVL tháng kế tiếp (Nếu là tháng hưởng cuối cùng khai báo, đề nghị NLĐ gửi tờ khai gốc theo đường bưu điện về địa điểm thực hiện hàng tháng.

– Lưu ý 2: Để đảm bảo công tác xử lý dữ liệu trên hệ thống, Trung tâm chỉ tiếp nhận thông tin đã gửi trên email trong giờ hành chính (từ 8h00 đến 16h30)

Trên đây là Mẫu thông báo về việc tìm việc làm mới nhất 2021 mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu thư cảm ơn nhà tuyển dụng sau phỏng vấn
  • Bộ mẫu đơn xin việc song ngữ – tiếng Việt và tiếng Anh
  • Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button