Biểu Mẫu

Mẫu thông báo mới nhất

Mẫu thông báo là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo là gì?

Mẫu thông báo chung là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời bạn đọc tải Mẫu thông báo khi có yêu cầu Thông báo tuyển dụng, Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Mẫu thông báo nội bộ….

  • Mẫu thông báo tuyển dụng
  • Mẫu thông báo có quốc tịch nước ngoài
  • Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
  • Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
  • Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Nội dung mẫu thông báo gồm những gì?

Khi soạn thảo mẫu thông báo thì nội dung thông báo là vấn đề quan trọng nhất, gồm những nội dung như sau:

– Về hình thức thì mẫu thông báo cần có phần mở đầu ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ theo đúng mẫu quy định của văn bản hành chính thông thường.

– Tiếp theo là ngày tháng năm viết thông báo để người tiếp nhận dễ dàng nắm bắt được thời gian ban hành thông báo này; tên cơ quan ra thông báo;

Cách viết nội dung thông báo:

– Trong phần nội dung thì mẫu thông báo phải ghi rõ người nhận và tuân thủ thông báo này là ai là một cá nhân nào đó hay toàn thể cơ quan.

– Sau đó nêu ra các căn cứ để đưa ra thông báo này như căn cứ vào lịch nghỉ tết của nhà nước hay căn cứ vào quyết định của Ban giám đốc công ty, căn cứ vào nhu cầu khả năng của doanh nghiệp, hay căn cứ vào văn bản pháp luật nào đó cần ra thông báo để mọi người tiếp thu và thực hiện tránh làm trái quy định của pháp luật…

– Tiếp đó cần trình bày rõ nội dung của bản thông báo này như thông báo về lịch nghỉ tết sẽ kéo dài từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu để các toàn thể công nhân viên nắm được và thực hiện đồng loạt, nhất quán;…

– Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính… ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

3. Mẫu thông báo theo nghị định 30 2020

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /……-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

…………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,.……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

4. Mẫu thông báo số 1

TÊN CƠ QUAN

Số ____/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………….., ngày …. tháng …. năm 20

………….., ngày …. tháng …. năm 20

THÔNG BÁO

Về ……………………… (1)

Kính gửi:……………………… (2)

Căn cứ ………. (3)………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………… (4)…………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị …………………………………………………………………………………….

Trân trọng kính chào./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– ……………………….. ;

– ……………………….. ;

– Lưu: VT.

Chú giải:

(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.

(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).

(4) Nội dung của thông báo.

5. Mẫu thông báo số 2

Mời các bạn tham khảo Mẫu thông báo chung được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn nghiên cứu, tham khảo, áp dụng linh hoạt tùy vào trường hợp thực tế của công ty, văn phòng chỗ mình đang công tác, làm việc nhé!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ____/TB-TTDV&CGCN Ngày …… tháng …… năm 20…

THÔNG BÁO

Về………………………… (1)…………………………….

Kính gửi:…………………………………………………………………………….(2)……………………….

Căn cứ…………………….. ……………………………………………………….(3)……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………(4)……………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………………………………………………

Trân trọng kính chào./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

-……………… ;

-……………… ;

– Lưu: VT.

Chú giải:

  • (1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
  • (2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
  • (3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
  • (4) Nội dung của thông báo.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều đợt nghỉ lễ, tết. Việc thông báo cho khách hàng lịch nghỉ lễ, tết của doanh nghiệp là điều rất cần thiết. Vậy nên, ngoài việc nắm rõ lịch nghỉ tết Dương lịch 2020 mới nhất, các bạn cần biết được lịch nghỉ tết âm lịch Canh Tý 2020. Vậy nên, hãy tham khảo lịch nghỉ và đưa ra thông báo nghỉ lễ tết 2020 cho khách hàng của mình kịp thời nhé.

6. Cách viết thông báo

1. Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

– Tên cơ quan thông báo.

– Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.

– Nội dung thông báo.

– Ký đóng dấu cơ quan.

– Nơi nhận.

2. Cách viết nội dung thông báo:

– Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản. Loại thông báo nhằm giới thiệu các đạo luật hay chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.

– Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển biết để tập trung dự khóa học đúng thời gian, địa điểm. Ngoài ra phần kết thúc không yêu cầu lời lẽ xã giao kiểu công văn hoặc xác định trách nhiệm thi hành như văn bản pháp quy.

– Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính… ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button