Biểu Mẫu

Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch

Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch là quyết định được lập ra để quyết định về việc thưởng Tết dương lịch cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

1. Thưởng Tết là gì?

Thưởng Tết được hiểu là một phần quà (có thể là hiện vật hoặc tiền mặt) được DN gửi đến NLĐ như một sự tri ân và công nhận vì những đóng góp của họ vào sự phát triển chung của DN đó trong suốt một năm qua.

Trước đây, hầu hết DN đều áp dụng hình thức thưởng tiền mặt cho công nhân viên. Một số DN thưởng nguyên 1-2 tháng lương, gọi là lương tháng 13, lương tháng 14. Tuy nhiên, từ năm 2021, Luật cho phép DN thưởng Tết bằng tài sản hoặc hiện vật nếu muốn. Điều này mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho cả NSDLĐ và NLĐ trong tặng và nhận quà.

2. Mẫu thưởng Tết dương lịch số 1

CÔNG TY …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thưởng Tết Dương Lịch năm …………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

– Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết Dương Lịch năm ……..cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :

1) CBCNV có thời gian làm việc trên 01 năm mức thưởng:…………đồng

2) CBCNV có thời gian làm việc trên 6=>1 năm mức thưởng: …………đồng.

3) CBCNV có thời gian làm việc 6<= tháng mức thưởng: ………….đồng.

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày ……………..

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Mẫu thưởng Tết dương lịch số 2

CÔNG TY …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm…

Quyết định
V/v thưởng Tết dương lịch

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

– Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết ………….cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày ……….;

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

………., ngày…tháng…năm…

GIÁM ĐỐC

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết nội bộ của công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page