Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là mẫu đơn được lập ra để xin được nhập học trái tuyến. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh, nội dung xin nhập học trái tuyến, lý do và nguyên nhân nhập học trái tuyến,…

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là gì?

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là mẫu đơn được lập ra để xin được nhập học trái tuyến. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh, nội dung xin nhập học trái tuyến, lý do và nguyên nhân nhập học trái tuyến,… Sau khi hoàn thành việc lập biên bản, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình và nộp đơn đến ban giám hiệu nhà trường để đợi xin xét duyệt.

2. Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRÁI TUYẾN

(Lớp ……)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học……

Tôi tên:………………………………………………….

Hiện ngụ ở khu vực (ấp)…………., Phường (xã):……………………….

thành phố (huyện)………………… , tỉnh:………………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:…… tôi

Họ và tên học sinh:…………………………………………Nam……… Nữ……..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………….

Nơi sinh:…..………………….………………….

Họ và tên cha:….. năm sinh:…… nghề nghiệp……

Nơi công tác (nếu có):…………………….………………….

Họ và tên mẹ:…… năm sinh:…… nghề nghiệp……

Nơi công tác (nếu có):……………………….………………….

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường:……………………….………………….

Hiện cháu đang sống với:……………………….………………….

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……. , phường (xã)………………………….

thành phố (huyện)……………………….………………….

Tên chủ hộ:……………………….………………….

Số điện thoại liên lạc khi cần:………

Vì lý do ………. nên tôi có nguyện vọng xin cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày

– Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách soạn thảo đơn xin nhập học trái tuyến:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên biên bản cụ thể là đơn xin nhập học trái tuyến.

+ Thời gian và địa điểm viết đơn.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin ban giám hiệu nhà trường.

+ Thông tin người làm đơn xin nhập học trái tuyến.

+ Thông tin của học sinh.

+ Thông tin của cha mẹ học sinh.

+ Thông tin về trường mẫu giáo học sinh theo học.

+ Lý do và nguyện vọng của phụ huynh xin nhập học trái tuyến cho con em mình.

– Phần cuối biên bản:

+ Lời cảm ơn

+ Ký và ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button