Biểu Mẫu

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ Tết

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết là gì? Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết là gì?

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung bàn giao…

2. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết số 1

PHÒNG GD&ĐT ………

TRƯỜNG …………

Số………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….. tháng ….năm ….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC

Hôm nay vào hồi………….. ngày …tháng ….năm …..

Địa điểm: Tại lớp học………- Trường ………..

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) ……………………………………………………. Chức vụ: GVCN lớp…………………

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông ……….Chức vụ: P. Hiệu trưởng – Trưởng ban CSVC

2. Ông …………Chức vụ: Bảo vệ nhà trường

1. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TT

Tên Thiết bị

SL

Tình trạng

Ghi chú

1

Bảng lớp

2

Bàn + Ghế GV

3

Bàn + ghế HS

4

Bảng điện

5

Quạt trần

6

Quạt tường

7

Bóng điện

8

Cánh cửa chính

9

Cánh cửa sổ

10

Đồng hồ lớp

11

Biển trang trí lớp

12

Giá mũ nón

13

Tường lớp học

14

Nền Lớp học

2. Một số yêu cầu:

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày ………, kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày ….tháng ….năm …..

GVCN lớp ……………….

Bảo vệ trường:…………………..

T.ban CSVC…………………….

Xác nhận của BGH

3. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết số 2

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNG TH …..
—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————-

Số: …./BB-THHS

….……., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO BẢO VỆ
TRONG THỜI GIAN NGHỈ TẾT

Hôm nay ngày … tháng … năm….

Vào hồi………………., tại ……………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Đồng chí …………………………. Chức vụ ………………………………….

2. Đồng chí …………………………. Chức vụ ………………………………….

3. Đồng chí …………………………. Chức vụ ………………………………….

Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê và tiến hành bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian nghỉ tết nguyên đán kể từ ngày ………. đến hết ngày 1……….

A/ Tài sản cố định:

– Gồm: ………………………….

– Thiết bị các phòng còn như sau:

Lớp …

Stt

Tên tài sản

Đv tính

Số lượng

Hiện trạng

Ghi chú

1

Bàn ghế học sinh

Bộ

2

Bàn ghế giáo viên

Bộ

3

Bảng lớp

Chiếc

4

Tủ đồ dùng học tập GV+HS

Chiếc

5

Chổi, xô, chậu

6

Quạt trần

Chiếc

7

Bóng điện

Chiếc

B/ Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời nghỉ tết để tiếp tục sử dụng sau khi kết thúc đợt nghỉ.

2. Niêm phong các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học để bảo đảm an toàn chung.

3. Nếu có xảy ra trường hợp bất thường phải báo cáo ngay với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có phương án xử lý kịp thời.

4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của các lớp, của nhà trường trong thời gian nghỉ tết bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Trong thời gian nghỉ nhà trường phân công cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trực theo lịch cụ thể (có KH đính kèm)

Biên bản kết thúc vào …phút cùng ngày, đã thông qua các thành viên trong đoàn kiểm kê và bàn giao cho bảo vệ./.

THƯ KÝ

BẢO VỆ

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN GVCN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button