Biểu Mẫu

Giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân

Giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân là mẫu giấy hẹn trong quá trình làm thẻ căn cước công dân, do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân lập, cấp cho công dân để hẹn ngày đến nhận thẻ Căn cước công dân mới thay thế cho thẻ Chứng minh nhân dân.

  • Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân
  • Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
  • Tờ khai căn cước công dân

1. Giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân

Mẫu CC03 – Giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân – ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY HẸN
Trả thẻ Căn cước công dân

Công an ………………………………..đã tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thẻ Căn cước công dân đối với công dân:

Họ, chữ đệm và tên:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………../…………./…………………..

Giới tính:……………………………………………

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………………

Thời gian hẹn trả thẻ Căn cước công dân đối với công dân………………………………………

vào……………..giờ………..phút, thứ………..ngày:………./………/………………

Tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

……………, ngày……tháng…..năm…………..

NGƯỜI LẬP GIẤY HẸN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Mẫu CC03 do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân lập, cấp cho công dân để hẹn ngày đến nhận thẻ Căn cước công dân.

2. Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân được in trực tiếp từ máy in sau khi đã thu nhận thông tin nhân thân của công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

2. Thời gian làm thẻ căn cước công dân trong bao lâu?

Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý Căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn được nêu tại Điều 25, Luật căn cước công dân 2014 như sau:

1. Trường hợp cấp mới, cấp đổi

– Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

2. Trường hợp cấp lại

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

– Tại thành phố, thị xã và các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Tuy nhiên, theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Do đó, thời gian cấp thẻ căn cước công dân có thể được rút ngắn hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, hiện nay, người dân có thể nhận thẻ căn cước công dân qua đường bưu điện. Để làm được điều này, người dân cần ghi rõ tại Tờ khai Căn cước công dân và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát.

Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button