Giáo Dục

Giải toán 4 bài: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Điền dấu < = >:

1234…..999                                 35 784…….35 790

8754…….87 540                          92 501……..92 410

39 680…..39000 + 680                17 600…….17000 + 600

Trả lời:

1234   >   999                                 35 784   <   35 790

8754   <   87 540                            92 501   >   92 410

39 680   =   39000 + 680               17 600   =   17000 + 600

Bài tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 8 316; 8 136; 8 361.

b. 5 724; 5 742; 5 740.

c. 64 831; 64 813; 63 841.

Trả lời:

a. 8 136; 8 316; 8 361.

b. 5 724; 5 740; 5 742

c. 1 890; 1 945; 1 954; 1 969.

Bài tập 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a. 1 942;  1 978; 1 952;  1 984.

b. 1 890; 1 945; 1 969; 1 954.

Trả lời:

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a. 1 984; 1 978; 1 952; 1 942;

b. 1 969; 1 954; 1 945; 1 890

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button