Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

a. Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b. Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Trả lời:

a. Số bé nhất có:

  • Một chữ số là: 0
  • Hai chữ số là: 10
  • Ba chữ số là: 100

b. Số lớn nhất có:

  • Một chữ số là: 9;
  • Hai chữ số là: 99;
  • Ba chữ số là: 999.

Bài tập 2: a. Có bao nhiêu số có một chữ số?

a. Có bao nhiêu số có một chữ số?

b. Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Trả lời:

a. Có 10 số có một chữ số, đó là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

b. Có 90 số có hai chữ số, đó là: 10; 11; 12; 13; …; 97; 98; 99.

Bài tập 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

 

Bài tập 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a. x < 5;               b. 2 < x< 5

Chú ý: có thể giải như sau, chẳng hạn:

a. Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0;1;2;3;4. Vậy x là 0,1,2,3,4

Trả lời:

a. Các số bé hơn 5 là: 0, 1, 2, 3, 4

Vậy x là 0, 1, 2, 3, 4.

b. Các số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 là: 3, 4

Vậy x là 3, 4.

Bài tập 5: Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Trả lời:

Các số tự nhiên lớn hơn 68 và nhỏ hơn 92 là: 69; 70 ;71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 70; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91.

Trong đó, có 3 số tròn chục đó là: 70; 80; 90.

=> Vậy x cần tìm là: 70; 80; 90.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button