Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 40


Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập chung trang 40 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 40 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Tính

Trả lời:              

                            4 + 7 = 11                       

11 – 8 = 3                                         5 + 9 = 14

7 + 9 = 16                                        13 – 8 = 5

12 – 8 = 4                                         7 + 5 = 12

5 + 6 = 11                                        15 – 9 = 6

14 – 7 = 7                                         4 + 8 = 12

6+ 8 – 14                                          12 – 4 = 8

Bài 2: Trang 40 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Tính nhẩm (sgk)

Trả lời: 

9 + 6 = 15                       9 + 8 = 17                       8 + 5 = 13

6 + 9 = 15                       8 + 9 = 17                       5 + 8 = 13

15 – 9 = 6                       17 – 8 = 9                        13 – 5 = 8

15 – 6 = 9                       17 – 9 = 8                        13 – 8 = 5

Bài 3: Trang 40 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Nêu các phép tính thích hợp ( theo mẫu )

Trả lời:

Bài 4: Trang 41 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Tính (sgk)

Trả lời:

9 + 1 + 8 = 18               11 – 1 – 3 = 7               7 + 3 – 4 = 6

8 + 2 + 5 = 15               14 – 4 – 1 = 9               15 – 5 + 7 = 17

4 + 6 + 7 = 17               19 – 9 – 6 = 4               13 – 3 + 8 = 18

Bài 5: Trang 41 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Hiền làm được 12 chiếc chong chóng, Hiền cho các em 9 cái. Hỏi Hiền còn lại bao nhiêu cái chong chóng?

Trả lời:

  • Phép tính: 12 – 9 = 3
  • Trả lời: Hiền còn lại 3 chiếc chong chóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button