Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Ngữ văn lớp 9


Bài soạn siêu ngắn: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – trang 175 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

1. Hãy tìm trong phương ngữ em đang sử dụng hoặc trong một phương ngữ mà em biết những từ ngữ: a. Chỉ các sự vật, hiện tượng,… không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân….

Trả lời:

a. bồn bồn, kèo nèo, cà chớn, sú, vẹt…

b. 

phương ngữ Bắc phương ngữ Trung phương ngữ Nam
Mẹ
Bố Cha Ba, tía
Sao thế? Năng rứa Vậy sao?
Bao giờ đi Khi mô đi Chừng nào đi

c.

phương ngữ Bắc phương ngữ Trung phương ngữ Nam
Hòm (vật đựng đồ dùng) Hòm (quan tài) Hòm (quan tài)

2. Cho biết vì sao những từ ngữ địa phương như ở bài tập l.a không có từ ngữ tương đương trong phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân. Sự xuất hiện những từ ngữ đó thể hiện tính đa dạng…

Trả lời:

  • Vì có những sự vật hiện tượng xuất hiện ở địa phương này nhưng không xuất hiện ở địa phương khác.
  • Sự xuất hiện từ ngữ địa phương cho thấy Việt Nam đa dạng về điều kiện tự nhiên, đời sống xã hội giữa các vùng, miền phong phú. 

3. Quan sát hai bảng mẫu ở bài tập 1 và cho biết những từ ngữ nào (ở trường hợp b) và cách hiểu nào (ở trường hợp c) được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân.

Trả lời:

Ngôn ngữ của Hà Nội (miền Bắc Bộ) thường chuẩn hơn và được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button