Giáo Dục

Bài Giảng Tuyên Ngôn Độc Lập đầy đủ tác giả tác phẩm

Bài Giảng Tuyên Ngôn Độc Lập

Đề Bài: Có người nói:”Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục”.

Hướng Dẫn Làm Bài

I. MỞ BÀI

– Giới thiệu tác giả và tác phẩm.

– Đánh giá khái quát giá trị chủ yếu của tác phẩm, khẳng định sức chinh phục mạnh mẽ, lớn lao của bản Tuyên ngôn Độc lập là ở giá trị lịch sử to lớn và giá trị văn học xuất sắc.

II. THÂN BÀI: (Dựa trên Bài Giảng Tuyên Ngôn Độc Lập)

Tuyên ngôn Độc lập – một văn kiện mang giá trị lịch sử to lớn:

* Nêu thời gian và địa điểm ra đời của bản Tuyên ngôn. Sơ lược đôi nét về tình hình chính trị lúc bấy giờ. (Tình hình quốc tế và tình hình trong nước: âm mưu của thực dân Pháp và các cường quốc muốn tái chiếm Việt Nam, can thiệp sâu vào tình hình chính trị của Việt Nam).

Tầm vóc và sứ mạng lịch sử của bản tuyên ngôn (chặn đứng mọi âm mưu chống phá thành quả Cách ạng tháng Tám, chấm dứt một ngìn năm chế độ phong kiến, 80 năm nô lệ thực dân pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc). Tuyên ngôn Độc lập – một tác phẩm chính luận xuất sắc.

* Bố cục: ngắn gọn, súc tích. (Là một thông điệp chính trị, tác phẩm nhắc tới những mục đích tức thời, quan trọng, ưu tiên cho hàm lượng thông tin, triệt để tạo ra tác dụng chiến đấu, loại bỏ những âm mưu trực tiếp, nguy hiểm của kẻ thù).

* Lập luận chặt chẽ, đanh thép. (Viện dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc Mĩ và Pháp đồng thời suy rộng ra về quyền độc lập dân tộc bên cạnh quyền con người và quyền công dân). Tố cáo sự chà đạp chân lý đó là thực dân Pháp ở Việt Nam, đặc biệt là sự lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái. Lên án sự phản bội trắng trợn, đê hèn, sự vong ơn bội nghĩa của chúng. Khẳng định quyền tự chủ chính đáng của nhân dân Việt Nam.

* Lý lẽ sắc bén hùng hồn. (Sức mạnh của lí lẽ chính là sự thật. Tác giả đã dùng hàng loạt thực tế lịch sử để chứng minh: Thực dân Pháp đã không “bảo hộ” được Việt Nam. Thực dân Pháp đã phản bội Việt Nam, thực dân Pháp đã gieo rắc nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam). Dùng thực tế để đánh tan những mơ hồ về chính trị. Dùng thực tế để khẳng định công lao của Việt Minh – kẻ đại diện duy nhất của nhân dân Việt Nam. Sự độc lập của Việt Nam phù hợp với lẽ phải, công lí và đạo lí.

* Ngôn ngữ chính xác, giàu sắc thái biểu cảm. (Từ ngữ hết sức chọn lọc, súc tích). Dùng hàng loạt động từ, tính từ, quán từ … chính xác, giàu sắc thái biểu cảm. Cần chú ý thêm cách sử dụng hàng loạt điệp từ, điệp ngữ (có tính khẳng định và nhấn mạnh).

III. KẾT BÀI

– Khẳng định lại nội dung nhận định.

– Đánh giá tầm vóc lịch sử và giá trị văn học để có thể xem Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn bất hủ.

Tham Gia khóa Học Miễn phí của Hocvan12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page