Các gói dịch vụ chăm sóc vườn nho tại nhà

[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ CHĂM SÓC TRỌN GÓI” currency=”” price=”5.4 TRIỆU/Giàn” time=”(Dành cho KH muốn CAM KẾT RA TRÁI)” features=”Khảo sát, tư vấn tại nhà| Trồng hộ tại nhà| CHĂM SÓC TẬN NHÀ TỐI ĐA 01 NĂM| Phòng ngừa và xử lý sâu bệnh| CAM KẾT RA TRÁI | HOÀN TIỀN KHI KHÔNG RA TRÁI| Hướng dẫn, kỹ thuật tự chăm sóc| Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_red” add_hot=”on”]
[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ trồng nho hộ tại nhà” currency=”” price=”270,000/01 gốc” time=”(Dành cho KH mua gốc nho tại Natu Foods)” features=”Tư vấn đất trồng| Xử lý đất và giá thể trồng|Trồng, bón phân vi sinh | Hướng dẫn chăm sóc về sau| 01 quyển tài liệu kỹ thuật trồng nho tại nhà| Bảo hành 01 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_green”]
[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ CẮT TỈA, KÍCH CÀNH” currency=”” price=”250,000/01 Giàn” time=”(Áp dụng cho giàn nho dưới 1 năm và < 30m2)” features=”Cắt tỉa, kích cành tại nhà| Bón phân vi sinh cho cây| Hướng dẫn KH tự thực hiện về sau| Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh| 01 quyển tài liệu kỹ thuật trồng nho tại nhà| Bảo hành 01 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_green”]
[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ BẤM CÀNH, KÍCH TRÁI” currency=”” price=”500,000/01 Giàn” time=”(Áp dụng cho giàn nho hơn 1 năm và < 30m2)” features=”Bấm cành, kích trái tại nhà| Bón phân vi sinh cho 03 tháng| Hướng dẫn KH tự thực hiện về sau| Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh| 01 quyển tài liệu kỹ thuật trồng nho tại nhà| Bảo hành 01 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_green”]
[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ XỬ LÝ – PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH” currency=”” price=”350,000/Giàn” time=”(Dành cho giàn nho bị bệnh hoặc chậm phát triển)” features=”Cắt tỉa những cành bị bệnh| Phun thuốc xử lý bệnh cho cây nho| Bón phân vi sinh 03 tháng | Hướng dẫn chăm sóc về sau| 01 quyển tài liệu kỹ thuật trồng nho tại nhà| Bảo hành 01 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_green”]
[vc_mad_pricing_box title=”Dịch vụ THI CÔNG GIÀN NHO” currency=”” price=”400,000/m2″ time=”(Áp dụng cho KH chưa có giàn nho)” features=”Khảo sát, tư vấn tận nhà| Báo giá thi công| Chiều cao giàn <3m, ô lưới 20x20cm| Bảo hành 1 năm| Miễn phí gốc nho trồng (Tối đa 4 gốc)| Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh| 01 quyển tài liệu kỹ thuật trồng nho tại nhà| Bảo hành 01 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn” box_style=”bg_color_orange”]