Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 30 phút!

Số lượng nho xanh (80k/kg)

Số lượng nho đỏ (50k/kg)

Thành tiền: