Quy định về bảo hành, đổi, trả hàng tại Natu Foods

Natu Food kính gửi đến Quý khách những thông tin về điều kiện bảo hành các mặt hàng cây trồng như sau: I/ Điều kiện được bảo hành: Chỉ bảo hành Các mặt hàng cây trồng cho khách hàng mua cây tại Natu Foods. Bảo hành trong vòng 1 tháng kể từ lúc nhận cây […]
Read More